POTROŠAČKI KREDITI PO INDIVIDUALNOJ MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS KREDITNOJ KARTICI

AMERICAN EXPRESS Potrošački kredit:

Za realizaciju kredita potrebna je American Express kreditna kartica, osobna iskaznica vlasnika i vlasnik kartice

NISU potrebni JAMCI, NIJE potrebno učešće, NEMA troškova javnog bilježnika, NIJE potrebno KASKO osiguranje vozila, NIJE važna starost vozila, a rješavanje kredita se obavlja u ”5 minuta”.

Broj rata kredita ovisi o zahtjevu klijenta, minimalno iznosi 24, a maksimalno 60 mjesecnih rata

Minimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 1.000,00 kn, a maksimalni iznos pojedinacnog kredita može biti 100.000,00 kn

ZA SVE DETALJE OKO DOBIVANJA KREDITA I IZRAČUNA MJESEČNE RATE KREDITA ZA VOZILO IZ NAŠE PONUDE SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE

KREDITI ZA KUPNJU MOTORNIH VOZILA

Planirate kupnju vozila? Za vas u ponudi imamo kredite namijenjene kupnji novih ili rabljenih automobila te novih traktoramotocikala,četverokotača i skutera. Uz ponudu prodavatelja realizacija kredita je brza i jednostavna.

Kupnju motornog vozila kreditom Zagrebačke banke možete realizirati i uz dodatne pogodnosti:
  • kod kupnje novog automobila, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za troškove ugradnje plina do 15.000 kuna.

  • kod kupnje motocikla ili skutera, u iznos kredita može se uključiti zaštitna oprema (kaciga, nosač kacige, zaštitno odijelo, čizme i rukavice), u vrijednosti do 30% maloprodajne cijene vozila koje se kreditira.

  • kod kupnje traktora, maloprodajna cijena vozila čija se kupnja kreditira, može se uvećati za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo, traktorski priključak – zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom (broj šasije, serijski broj).

  • Izračunajte anuitete i otplatni plan svog kredita uz  KALKULATOR autokredita Zagrebačke banke!

  • Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih, brzih informacija. Za sve dodatne  informacije obratite se bankarima u bilo kojoj  poslovnici Zagrebačke banke, ili na besplatni telefon 0800 0024.

  • Kreditom Zagrebačke banke možete financirati kupnju rabljenog automobila iz ponude UniCredit Leasinga. Za detaljne informacije o vozilima iz ponude, molimo pogledajte na internetskoj stranici Unicreditleasing d.o.o. 

AUTO KREDITI - KREDITI ZA MOTORNA VOZILA

Auto krediti – krediti za motorna vozila namijenjeni su financiranju kupnje novih ili rabljenih automobila, te novih traktora, motocikala, skutera i četverokotača.

[1]Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS) obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Važeću 6M NRS2 za HRK odnosno 6M NRS2 za EUR možete pronaći na www.hub.hr. Obračun kamata primjenom dekurzivne metode i proporcionalnog kamatnjaka. U slučaju kašnjenja u otplati obračunava se kamata po dospijeću, trenutno po kamatnoj stopi od 12 % godišnje.

MODELI INSTRUMENATA OSIGURANJA

OSTALI UVJETI

– Kreditna sposobnost sudionika u kreditu utvrđuje se sukladno pravilima Banke.

– Svi sudionici u kreditu (dužnik, sudužnik, jamac) uz ugovor o kreditu potpisuju i Izjavu o suglasnosti i Zadužnicu uz solemnizaciju kod javnog bilježnika. Troškove javnobilježničkih pristojbi snosi tražitelj kredita.

– Sudionik u kreditu koji je zaposlen na neodređeno u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit treba imati najmanje 6 mjeseci kontinuiranog radnog staža. Sudionik u kreditu može biti osoba zaposlena na određeno u kontinuitetu kod jednog poslodavca najmanje 12 mjeseci uz suglasnost Osiguratelja.

– Zbroj godina starosti pojedinog sudionika u kreditu i roka otplate kredita, u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, ne može prelaziti 72 godine, pri čemu se pod godinama starosti sudionika računa kalendarska godina, a ne mjesec rođenja.

– Jamac ne smije biti supružnik korisnika kredita i sudužnika.

– Mjesečna neopterećena primanja sudužnika i jamca ne mogu biti manja od 2.000 kuna.

– Maksimalna starost kupljenog vozila u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta kredita može biti 12 godina pri čemu se starost vozila računa prema kalendarskoj godini, a ne mjesecu proizvodnje.

– Ukoliko je odabran model B ili C korisnik kredita je obvezan sklopiti policu kasko osiguranja VINKULIRANU u korist Banke i deponirati originalnu policu u najbližu poslovnicu Zagrebačke banke.

Napomena 1: Iznos kredita za kupnju automobila čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi prodavatelja vozila za troškove ugradnje plina u vozilo najviše u iznosu do 15.000 kuna.

Napomena 2: Iznos kredita za kupnju motocikala, skutera i četverokotača čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi prodavatelja vozila za zaštitnu opremu koja je nužna za korištenje vozila što uključuje: kacigu, nosač kacige, zaštitno odijelo, rukavice, čizme i sl., a najviše do 30% iznosa maloprodajne cijene vozila.

Napomena 3: Iznos kredita za kupnju traktora čini maloprodajna cijena vozila s PDV-om koja se može uvećati prema Ponudi prodavatelja vozila za iznos maloprodajne cijene dodatne opreme, što uključuje: priključno vozilo – vozilo koje je namijenjeno da ga vuče motorno vozilo, bilo da je konstruirano kao prikolica ili poluprikolica, traktorski priključak – zamjenjivo oruđe za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi, kada je dodatna oprema označena jedinstvenom oznakom(broj šasije, serijski broj) koja je navedena u ponudi prodavatelja i u ugovoru o kreditu te može biti predmet fiducijarnog prijenosa vlasništva na motornom vozilu u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika koji se vodi kod FINA.

Napomena 4: Ugovor o kreditu za kupnju motornog vozila te obvezno se solemnizira kod javnog bilježnika. Troškove javnobilježničkih pristojbi snosi tražitelj kredita.

Napomena 5: Banka će na zahtjev klijenta osigurati nacrt ugovora za kredit bez naknade.

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

Podaci o klijentu,

Zahtjev za autokredit (preuzmite ovdje ili zatražite u poslovnici Banke).

Potvrda poslodavca

Izjava suglasnosti o objedinavanju i obradi kreditnog izvješća HROK-a za sve sudionike u kreditu,

– Preslika osobne iskaznice tražitelja kredita, eventualnog sudužnika i jamca (ako se radi o novim osobnim iskaznicama, potrebno je priložiti i dokument iz kojeg je vidljiv MBG sudionika u kreditu),

– OIB – Osobni identifikacijski broj,

Dokumentacija za dokazivanje primanja,

– Ponuda (predračun ili račun) prodavatelja vozila,

– Za sva nova vozila koja nisu proizvedena u godini prodaje potrebno je dodatno priložiti: a) Potvrdu MUP-a ili b) Potvrdu generalnog uvoznika u RH kojom se potvrđuje da je vozilo novo i još nije bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Potvrda ne smije biti starija od 10 dana i dostavlja se u Banku zajedno sa svom ostalom originalnom dokumentacijom prije isplate kredita,

– Za rabljena vozila potrebno je dostaviti potvrdu MUP-a u kojoj je naveden vlasnik vozila i osnovni podaci o vozilu te dokumentaciju kojom se dokazuje pravni slijed od vlasnika do prodavatelja (npr. kupoprodajni ugovor).  Potvrda ne smije biti starija od 10 dana i dostavlja se u Banku zajedno sa svom ostalom originalnom dokumentacijom prije isplate kredita.

Banka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunana uz kamatnu stopu 6,95% godišnje, promjenjiva za kredite u kunama i za kredite uz valutnu klauzulu u EUR te 7,75% godišnje, fiksna za kredite u kunama na rok otplate od 7 godina te troškove obrade 2,50% i osiguranja tražbine kredita 2,40% (Model D).

LEASING

LEASING ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

Za sve informacije oko realizacije leasinga, mjesečnih rata i uvjeta dobivanja leasinga – slobodno nam se obratite